Hjem

Besøg HOLF,  på facebook!

eVelkommen til Hørsholm og Omegns Lystfiskerforening
Hørsholm og Omegns Lystfiskerforening (HOLF) er den kystnære nordsjællandske forening, som med  mere end

70 års erfaring  og viden, giver flest muligheder i alle slags fiskevand.

                                                                               

HOLF er en aktiv og velfungerende forening, der med udgangspunkt i den fælles interesse for lystfiskeri arrangerer en række aktiviteter og arbejder med bevarelsen og forbedringen af de miljøer, som vi nyder gavn af.

 

Aktiviteterne i klubben er mange, og omfatter bl.a. fisketure ved kysten, i sø og å, samt på øresund. Der arrangeres primært ture i Danmark, men også også de svenske fiskevande besøges efter laks og stalling.


Fra begyndelsen af september til ind i juni kan du i arrangementskalenderen se klubture, så klik på knappen "Arrangementer" - her er der alle de oplysninger, du søger om ture og tilmeldinger.


HOLF deltager aktivt i Fiskeringens arbejde.

Som medlem af HOLF får du adgang til alle Fiskeringens  faciliteter og hovedparten af kontingentet går til betaling heraf. Fiskeringen har joller og både i adskillige sjællandske søer og havne. Herudover råder Fiskeringen over

fiskeret til sjællandske vandløb (fx Esrum å og Tryggevælde å) og har, via samarbejde med andre organisationer,

adgang til fiskevande på Fyn og i Jylland.


Fiskeringens faciliteter omfatter også huse, som kan lejes af medlemmerne for en rimelig betaling til dækning af faktiske omkostninger. Således er der et hus på Sjællands Odde og huse ved fiskevande i Sverige.

Der kan logges på Fiskeringens hjemmeside, hvor enhver facilitet kan bookes online.

 

Medlemsskab af HOLF.

Medlemsskab af klubben (inkl. medlemsskab af Fiskeringen) koster:

700 kr. om året for seniorer

325 kr. om året for juniorer

1.150 kr. om året for en familie


Ved indmeldelse betales yderligere et indskud. Dette er en éngangsudgift, som dækker indmeldelses-

og etableringsudgifter.


Indskuddet er:

150 kr. for seniorer

100 kr. for juniorer

200 kr. for en familie


Kontakt formanden, næstformanden, kassereren eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer for at høre nærmere

om Hørsholm og Omegns Lystfiskerforening.


Under knappen "Kontakt" finder du telefonnumre og e-mailadresser.
Med venlig hilsen


Bestyrelsen